• slide

Característiques tècniques

  • maquinaria
  • maquinaria

Plegats de xapa de fins a 4.000 mm i 6 mm de gruix
Tall de xapa de fins a 3.000 mm x 12 mm
Fabricació de tubs cilíndrics de fins a 2.000 mm de llarg x 5mm de gruix
Perforació de platines de fins a 40 mm segons gruix

Los comentarios están cerrados.